ADETAŞ İç ve Dış Ticaret İnşaat Sanayi Limited Şirketi olarak, müşterilerimizin kişisel verilerini gizlilik ve güvenlik ilkelerine uygun bir şekilde işlemekteyiz. Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verilerin nasıl toplandığı, kullanıldığı, paylaşıldığı ve korunduğu hakkında bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

1. Kişisel Veri Sorumlusu

ADETAŞ İç ve Dış Ticaret İnşaat Sanayi Limited Şirketi, KVKK kapsamında “Veri Sorumlusu” olarak kabul edilmektedir. Kişisel verileriniz, Şirket tarafından KVKK uyarınca belirlenen amaçlar ve kapsamlar dâhilinde işlenecektir.

2. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

Şirket, müşteri ve potansiyel müşterileri ile iş ilişkisinde olan kişilerin kişisel verilerini; sözleşmenin kurulması, ifası ve sona ermesi, ürün ve hizmetlerin sağlanması, müşteri taleplerinin yerine getirilmesi, pazarlama faaliyetleri, kampanyalar ve tanıtımlar ile hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi amaçlarla toplamakta ve işlemektedir.

3. Kişisel Veri Toplama Yöntemleri

Kişisel veriler, çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır:

  • İnternet sitesi ve diğer dijital platformlar aracılığıyla sağlanan bilgiler.
  • İletişim kanallarıyla yapılan yazılı, sözlü veya elektronik iletişimlerde paylaşılan bilgiler.
  • Çevrimdışı kanallarla yapılan işlemler ve iletişimlerde sağlanan bilgiler.
  • Üçüncü şahıslardan, yasal düzenlemelere uygun olarak ve kanunda belirtilen izinler doğrultusunda alınan bilgiler.

4. Kişisel Verilerin Paylaşılması

Kişisel veriler, yasal düzenlemelere ve KVKK’ya uygun olarak belirli amaçlarla ve sınırlı şekilde üçüncü şahıslarla paylaşılabilecektir. Bu paylaşımların amacı, iş ilişkisi kapsamında müşteri taleplerinin yerine getirilmesi, ürün ve hizmetlerin sağlanması, pazarlama faaliyetleri, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve diğer Kanunlar tarafından öngörülen hallerdir.

5. Kişisel Veri Güvenliği

Şirket, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli teknik ve idari önlemleri almakta ve veri güvenliği politikalarını uygulamaktadır. Kişisel verilere yetkisiz erişimi önlemek, veri bütünlüğünü korumak ve veri kaybını önlemek için gerekli önlemler alınmaktadır.

6. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK kapsamında, kişisel veri sahipleri, verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri üzerinde düzeltme, silme veya yok etme, işlenen verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, veri işleme faaliyetine itiraz etme ve verilerinin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesine karşı objektif karar verilmesini talep etme haklarına sahiptir.

7. Aydınlatma Metninde Değişiklikler

Bu Aydınlatma Metni, yasal düzenlemeler ve politika güncellemeleri doğrultusunda güncellenebilir. Güncellemeler, internet sitemizde yayınlanacaktır.

8. İletişim Bilgileri

KVKK’ya ilişkin sorularınız veya kişisel verilerinizi işleme hakkınızla ilgili talepleriniz için aşağıdaki iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz:

[Şirket İletişim Bilgileri]

Son güncelleme tarihi: [21.07.2023]